Загальна інформація про дисципліну «Фізика» для студентів заочної форми навчання напрямків підготовки: 6.050701 «Харчова технологія та інженерія»

Питання до екзамену з курсу «Фізики» для студентів заочної форми навчання технологічних спеціальностей