1 Фізика - це наука про природу, що вивчає найбільш загальні форми матерії і її руху, а також фундаментальні взаємодії в природі. Матеріалознавство вивчає вплив складу і структури різних матеріалів на їх практично важливі властивості. Об'єднання на одній кафедрі цих двох наук і дисциплін дозволяє не тільки поглибити знання студентів про основні закони природи, а й створити солідну наукову базу для їх майбутньої роботи за фахом.

     Кафедра фізики і матеріалознавства утворена шляхом злиття трьох кафедр - «Фізики», «Матеріалознавства», а також «Прикладної фізики і електротехнологій». Всі викладачі кафедри мають вчені ступені. Це п’ять професорів, шість доцентів, і два асистенти.
    В корпусах Д і Е на вул. Канатній, 112 знаходяться 10 учбових лабораторій, лекційна аудиторія і демонстраційний кабінет, а також верстатний зал, де студенти проходять практику. На вул. Дворянській, 2 знаходяться 7 учбових лабораторій. На лекціях демонструються досліди, які наочно пояснюють фізичні явища, а також широко використовуються мультимедійні засоби. Нещодавно були придбані 17 нових сучасних макетів лабораторних робіт для вивчення термоелектрики і фізики напівпровідників.
     Кафедра «Фізики і матеріалознавства» - одна з найвідоміших в Одесі. Лабораторія полімерних сегнетоелектриків, де досліджуються матеріали для нового покоління чутливих датчиків, є єдиною у пострадянських країнах і всесвітньо визнаною. На кафедрі працює наукова школа "Розробка технології виготовлення і дослідження фізико-хімічних, технічних і експлуатаційних характеристик нових функціональних матеріалів і покрить", якою керує професор С. Н. Федосов. Сьогодні кафедра «Фізики і матеріалознавства» - це дружний колектив, в якому досвід і професіоналізм старшого покоління успішно об'єднується з ентузіазмом молодих викладачів.