Rozina

РОЗІНА ОЛЕНА ЮРІЇВНА
Доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук

 

    У 1980 році закінчила фізичний факультет Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова (кафедра теоретичної фізики).
   Працювала на кафедрі фізики Одеської академії холоду з 1983 року. Після приєднання в 2015 році кафедри фізики ОАХ до кафедри фізики і матеріалознавства ОНАХТ працює доцентом цієї кафедри.
    У 1987 захистила дисертацію на тему «Експериментальне дослідження впливу ультразвуку на підйом рідини в капілярі» і здобула вчену ступінь кандидата фізико-математичних наук, у 1991 отримала звання доцента.

    Наукова робота стосується:

  • фізики двофазних систем,
  • зміни властивостей рідини під впливом ультразвукової кавітації,
  • застосування ультразвукової кавітації у технологічних процесах.

     За результатами роботи опубліковано більше 50 наукових і науково-методичних праць і 8 авторських свідоцтв та патентів на винахід.
    Доцент О.Ю. Розіна проводить велику профорієнтаційну і виховну роботу, виконуючи обов’язки куратора академічної групи. За активну виховну діяльність О.Ю.Розіна нагороджена грамотою проректора ОНАХТ.

Rozina1