Rogankov

РОГАНКОВ ВІТАЛИЙ БОРИСОВИЧ
Профессор, доктор фізико-математичних наук

 

    У 2007 р. нагороджений нагрудним знаком «Відмінник Освіти України», посвідчення №82471 від 25.09.2007. У 2012 р. нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення» від МОН України, посвідчення №32 від 11.05.2012.
    Закінчив Одеський технологічний інститут ім. М.В. Ломоносова в 1969 році за спеціальністю «Теплофізик». Захистив докторську дисертацію на тему «Флуктуаційна теорія термодинамічної поверхні флюїдних станів» в 1991 році. З 2001 по 2015 рік займав посаду завідуючого кафедрою фізики Одеської академії холоду. Є членом двох Спеціалізованих Вчених Рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій: в ОНУ ім. І.І.Мечникова Д41.051.01 зі спеціальності 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика» та в ОНАХТ – Д41.088.03 зі спеціальностей 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання» та 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика». Після приєднання кафедри прикладної фізики і електротехнологій до кафедри фізики і матеріалознавства ОНАХТ працює професором кафедри.

    Викладає дисципліну: фізика.

    Сфера наукових інтересів:

  • створення нової концепції фазових переходів першого роду, яка враховує неоднорідності фаз і вплив зовнішніх полів для чистих компонентів і сумішей;
  • формулювання фундаментальної гіпотези універсальності флюїдних систем в критичній точці (названій моделлю ВМГ (ван дер Ваальса, Максвелла, Гіббса), яка принципово відрізняється від гіпотези універсальності для Ізінго-подібних структур);
  • флуктуаційно-термодинамічна теорія рівняння стану, застосовного до широкого кола речовин від нормальних флюїдів до іонних рідин, розплавлених металів і полімерних розчинів;
  • дослідження нано- та іонано - структур, яке базується на створеній автором методології флуктуаційно-термодинамічного аналізу.

    Професор Роганков В. Б. є автором майже 200 друкованих праць в журналах с високим імпакт-фактором, 3 монографій, двох грантів для проведення наукових досліджень.
    Під керівництвом професора Роганкова В.Б. успішно виконані держбюджетні науково-дослідні роботи:

  • МК 00/6 «Дослідження фазових переходів i критичних явищ у бінарних розчинах, що містять полімерні компоненти, на базi нового флуктуаційного рівняння стану». Номер держреєстрації: 0100U003728.
  • МК 03/2 «Розвиток нових енергетично-ефективних азеотропних і квазіазеотропних холодильних сумішей на базі термодинамічного та молекулярного моделювання». Номер держреєстрації: 0103U001582.
  • МК 06/2Ф «Моделювання надкритичної екстракції полімерних матеріалів. Комбінований молекулярно-динамічний та флуктуаційно-термодинамічний підхід». Номер держреєстрації: 0106U002616.
  • МК 09/02 «Дослідження мезоскопічної (нано-) структури і механізму взаємної обмеженої розчинності надкритичних флюїдів в водних розчинах іонних рідин». Номер держреєстрації: 0109U000410.
  • МК 12 02 «Термодинамічні властивості та аномальні явища переносу рідинних середовищ з наноструктурованими матеріалами». Номер держреєстрації: 0112U00729.