butenko

БУТЕНКО АЛЬОНА ФЕДОРІВНА
Асистент, кандидат технічних наук


     Закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова в 1999 р., працює на кафедрі фізики з 2002 року. Кандидатську дисертацію на тему "Твердотільні сенсори на основі тонкоплівкових полімерних сегнетоелектриків з покращеними технічними характеристиками" захистила в 2009 році.

    Викладає дисципліну: фізика.

    Сфера наукових інтересів: Фізичні процеси в п’єзоелектричних і піроелектричних сенсорах і приладах, виготовлених на основі сегнетоелектричних полімерів. Автор понад 30 наукових і науково-методичних публікацій, серед яких одна монографія.