Fedosov

ФЕДОСОВ СЕРГІЙ НИКИФОРОВИЧ
Професор, доктор фізико-математичних наук


    Закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О. С. Попова у 1962 році за спеціальністю «Радіозв’язок і радіомовлення». Працює в ОНАХТ з 1965 року. В 1968 році захистив кандидатську дисертацію з експериментальної фізики. В 1989 році захистив докторську дисертацію і отримав науковий ступінь доктора фізико-математичних наук, а в 1991 році отримав вчене звання професора по кафедрі фізики.
    З 1991 по 1996 роки завідував кафедрою фізики. З 1997 року працює на посаді професора кафедри фізики і матеріалознавства. Під його керівництвом були захищені 5 кандидатських та 1 докторська дисертація. Протягом 5 років (1974-1979) працював експертом ЮНЕСКО з фізики тонких плівок. На запрошення працював два роки (1996-1997) в університеті штату Сан-Пауло (Бразилія) та два роки (2000-2001) в Дармштадському технічному університеті (Німеччина). Має почесне звання Соросовського професора (1998).
    З 2004 року працює також директором Центру міжнародного співробітництва і суттєво впливає на розвиток міжнародних зв’язків ОНАХТ. За цей час ОНАХТ стала членом 10 міжнародних асоціацій, підписані договори про співробітництво з більш ніж 50 закордонними університетами. Приймав активну участь у розробці трьох проектів Європейського Союзу, за якими ОНАХТ отримала гранти. Надрукував більше 40 методичних посібників і конспектів лекцій.
    Є керівником наукової школи «Розробка технології виготовлення і дослідження нових функціональних матеріалів та покрить», у складі якої 4 професори, доктори наук. Ця наукова школа є однією з провідних у світі в галузі фізики електретів і полімерних діелектриків – новітніх матеріалів, з яких виготовляють сенсори нового покоління. За результатами досліджень має більш ніж 450 наукових праць, з яких біля 250 написані англійською мовою і надруковані в престижних міжнародних виданнях з високим імпакт-фактором. Є автором і співавтором 12-ти монографій, з яких 3 надруковані англійською мовою. Праці проф. Федосова С. Н. відомі не тільки в Україні, але й за її межами. У науковій базі даних SCOPUS зареєстровано 66 його публікацій, а також 270 посилань на його роботи. Індекс цитування його статей (9) за даними SCOPUS є найвищим серед науковців ОНАХТ. За даними наукової бази Google Scholar його індекс Хірша становить 14. Отримав більше 20-ти грантів міжнародних фондів і проводив наукові дослідження в університетах Англії, Греції, Бельгії, Португалії, Китаю, Бразилії, Німеччини. Вільно володіє англійською, французькою і португальською мовами.
    За досягнуті успіхи відзначений Почесними грамотами Міністерства вищої освіти СРСР і УРСР, знаками «За наукові досягнення» та «Відмінник освіти України», Подякою Прем’єр-міністра України, отримав почесне звання «Заслужений професор ОНАХТ», і відзначений нагородою «За внесок в розвиток академії (ОНАХТ)».

Fedosov1           Fedosov2