ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Науково-дослідна робота кафедри проводиться по чотирьох основних напрямках: 

  1. «Дослідження електрофізичних властивостей полімерних діелектриків, призначених для розробки нових приладів, елементів і систем», наукові керівники – доктор фіз.-мат. наук, професор Федосов С. Н. і доктор фіз.-мат. наук, професор Сергєєва О. Є. Розробляються наукові основи технології виготовлення приладів для електризації полімерних плівок в повністю контрольованому коронному розряді з керуючою сіткою. Розроблена наукова база створення перетворювачів і датчиків механоелектричного і електромеханічного типу на основі нових полімерних матеріалів з сегнетоелектричними властивостями.pulsar
  2. "Дослідження структури та фізико-хімічних властивостей тонких вакуумних полімерних плівок", науковий керівник - доктор хім. наук, професор Задорожний В. Г. Розроблені: Технологія виготовлення електронних резисторів. Технологія нанесення тонких полімерних плівок для захисту водорозчинних кристалів. Технологія виготовлення ємнісних елементів планарних інтегральних схем. Спосіб виготовлення повного знімного зубного протезу з двошаровим базисом.
  3. «Теорія фазових переходів і критичних явищ в складних термодинамічних системах». науковий керівник доктор фіз.-мат. наук, професор Роганков В. Б. Дослідження фазових переходів і перетворень в розчинах, базовим компонентом яких є одна або декілька розплавлених органічних солей, що називаються іонними рідинами, є відносно новим, але дуже перспективним напрямом наукових досліджень, включаючи розвиток сучасних високих технологій. Зокрема, такі важливі прикладні проблеми, як трансформація сонячної енергії в форми теплової і електричної з супутнім пошуком нових методів ефективної теплопередачі і акумулювання енергії сонячних батарей можуть бути вирішені з допомогою розчинів іонних рідин, як це планується обґрунтувати в цьому проекті. В рамках теоретичних досліджень вивчається інтенсивність поглинання сонячної енергії в нанотеплоносіях і теплофізичні властивості нанотеплоносіїв. Використання нових нанотеплоносіїв істотно підвищить ефективністьперетворення енергії в сонячній установці.
  4. "Дослідження впливу матеріалів поверхонь тертя, технології їх зміцнювальної обробки и трибологічних характеристик на надійність и svet shtopдовговічність деталей и вузлів машин". Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Соколов О. Д. Зміст роботи - дослідження основних методів захисту від корозії за допомогою покриттів, захисних і зміцніючих шарів матеріалу, їхньої структури і складу для коректування режимів одержання, проведення лабораторних досліджень їхніх захисних властивостей, експериментальне відпрацьовування різних схем визначення трибологічних характеристик поверхні матеріалів і їхньої зносостійкості. Проводяться також експериментальні і теоретичні дослідження процесу шліфування із застосуванням нових видів обладнання.

   На кафедрі фізики і матеріалознавства ОНАХТ протягом ряду років під керівництвом професорів Федосова С. Н. і Сергєєвої О. Є. проводяться фундаментальні дослідження в галузі фізики сегнетоелектричних полімерних діелектриків і електретів у рамках офіційно зареєстрованої наукової школи. Наукова лабораторія є однією із провідних у світі в галузі фізики електретів, які мають перспективи широкого застосування в електронній техніці. Протягом останніх років науковці кафедри разом з провідними іноземними вченими досліджують нові ферроелектретні матеріали, побудовані методом високотемпературного спікання ультратонких полімерних трубок.
     Доскональне вивчання процесу електризації полімерних плівок в коронному розряді дозволило сформулювати ряд практичних рекомендацій, які використовуються в багатьох зарубіжних дослідницьких лабораторіях.Light dispersion

     Наукова школа в галузі фізики електретів і полімерних діелектриків отримала світове визнання. За цим науковим напрямком захищено 2 докторські та 8 кандидатських дисертацій. Результати досліджень отримали світове визнання і публікуються в таких престижних міжнародних фізичних журналах, як Journal of Applied Physics, Applied Physics Letters, Ferroelectrics, Transactions of IEEE та ін. Висунута вченими ОНАХТ нова концепція взаємозв’язку поляризації та обємного заряду в полімерних сегнетоелектрика і електретах отримала подальший розвиток у спільних роботах викладачів кафедри з провідними зарубіжними вченими, такими як проф.. Х. фон Сеггерн (Дармштадський технічний університет, Німеччина), проф.. Ж. Марат Мендес (Лісабонський новий університет, Португалія), проф. Ж.А. Джіакометті (Університет штату Сан-Пауло, Бразилія).

    Співробітники кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових форумах, конференціях і симпозіумах. За останні 10 років ними опубліковано більше 40 статей англійською мовою у провідних міжнародних наукових журналах з високим імпакт-фактором. Викладачі кафедри є авторами 14 монографій, більш ніж 20 патентів. Загальна кількість публікацій вчених кафедри, зареєстрованих в базі даних SCOPUS, становить 113, кількість цитувань цих наукових статей – 339, сумарний індекс Хірша становить 18. Ці важливі показники кафедри є кращими не тільки в ОНАХТ, а й ніж у деяких інститутів Академії наук України.
     Професори Сергєєва О. Є., Федосов С. Н. і Роганков В. Б. нагороджені знаками «Відмінник освіти», Грамотами Міністерства освіти і науки України і є Заслуженими професорами ОНАХТ.

kristalykristalykristaly