НАУКОВЦЯМИ КАФЕДРИ ФІЗИКИ І МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА СТВОРЕНО, ВИПРОБУВАНО ТО ВПРОВАЖЖЕНО

ОСНОВНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ:

 1. Розробка наукової бази створення електромеханічних і механоелектричних перетворювачів на основі нових сегнетоелектричних полімерних матеріалів.
 2. Фундаментальні дослідження формування поляризованого стану в полімерних діелектриках та взаємозв’язку поляризації з об’ємним зарядом.
 3. Дослідження нового виду п’єзоелектретів, створених на базі пористих полімерних плівок.
 4. Розробка наукових основ технології виготовлення приладів для електризації полімерних плівок в повністю контрольованому коронному розряді.
 5. Теоретичні розробки щодо оптимізації п’єзоелектричного коефіцієнту нового виду полімерних п’єзоелектретів.
 6. Розробка нових методів експериментального дослідження полярних і неполярних діелектриків і електретів.
 7. Дослідження поляризаційних властивостей нелінійних оптичних полімерів на основі легованого полістиролу.
 8. Технологія виготовлення електронних резисторів. Технологія нанесення тонких полімерних плівок для захисту водорозчинних кристалів. Технологія виготовлення ємнісних елементів планарних інтегральних схем. Спосіб виготовлення важливих деталей в зубопротезній техніці.
 9. Розробки в галузі технології поліпшення якості поршневих кілець, впроваджені і освоєні на Одеському і Маківському заводах поршневих кілець.
 10. Випробування діагностичних пристроїв і систем адаптивного управління процесами шліфування на верстатах з програмним управлінням.
 11. Фундаментальні дослідження фазових переходів i критичних явищ у бінарних розчинах, що містять полімерні компоненти, на базi нового флуктуаційного рівняння стану.
 12. Розробка нових енергетично-ефективних азеотропних і квазіазеотропних холодильних сумішей на базі термодинамічного та молекулярного моделювання.
 13. Моделювання надкритичної екстракції полімерних матеріалів. Комбінований молекулярно-динамічний та флуктуаційно-термодинамічний підхід.

knigi