Наукова робота студентів

Участь студентів в розробці науково-дослідних тем, які виконуються на кафедрі

 

Найменування теми Прізвище, ім’я (факультет, курс) Зміст роботи, виконаної студентами
Дослідження електрофізичних властивостей полімерних діелектриків, зокрема переключення сегнетоелектричної поляризації

А.Г.Сорокіна,

студ. 4-го курсу

ф-ту ЕТО і ТД

Активація поверхні сегнетоелектричних полімерів і нанесення электродів
Експериментальне і теоретичне дослідження процесу шліфування

В.В.Галушка,

студ. 3-го курсу

ф-ту ЕТО і ТД

Дослідження впливу смазочно-охолоджувальної рідини на температуру шліфування
Експериментальне і теоретичне дослідження процесу шліфування із застосуванням нових видів обладнання

Я.В.Гангало,

студ. 3-го курсу

ф-ту ЕТО і ТД

Встановлення впливу режимів на потужність шліфування плоских поверхонь
Електризація полімерних піроелектриків в коронному розряді

А.Ю.Крупенко,

студ. 3-го курсу

ф-ту ЕТО і ТД

Діелектрична проникність аморфної і кристалічної фази в ПВДФ
Визначення рубіжного зносу деталей циліндро-поршневої групи двигунів

Є.О.Клименко,

студ. 4-го курсу

ф-ту ЕТО і ТД

Оптимізація процесу йонного азотування поршневих кілець для зміцнювання їх поверхні
Дослідження впливу матеріалів поверхонь тертя на надійність і довговічність деталей і вузлів машин

А. Г.Лаутарик,

студ. 4-го курсу

ф-ту ЕТО і ТД

Дослідження іонного азотування поршневих кілець

 

Публікації студентських робіт (самостійно)

 

Автор (факультет, курс) Керівник Найменування роботи Місце публікації

Сорокина А.Г., студ. ОКР «Бакалавр» факультета

ИТП, РО и ТБ

Проф. Федосов С.Н. Механизм проводимости в поливинилиденфториде (ПВДФ)

Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів.

Одеса: ОНАХТ, 2015. -.Т. 1.

Сорокина А.Г., студ. ОКР «Бакалавр» факультета

ИТП, РО и ТБ

Проф. Федосов С.Н. Сравнение сегнетоэлектрических полимерных пленок с другими материалами для изготовления сенсоров

Збірник наукових праць молодих учених аспірантів та студентів.

Одеса: ОНАХТ, 2015. -.Т. 1.

Кисса Г.Д. студ. ОКР «бакалавр» ф-ту ЕТО і ТД Проф. Сергеева А.Е. Теория ас измерений с помощью диэлектрической спектроскопии

Збірник наукових праць молодих учених аспірантів та студентів.

Одеса: ОНАХТ, 2015. -.Т. 1.

Иванов В.В., студент ОКР «Бакалавр» факультета

ТОУ и ТД

Сергеева А.Е. Пироэлектрический эффект в композитах на основе ПВДФ

Збірник наукових праць молодих учених аспірантів та студентів.

Одеса: ОНАХТ, 2015. -.Т. 1.

Гангало Я. В.,

ст. гр. М-41.

Соколов О.Д.,

Маннапова О.В.

Оптимізація процесу підготовки порошкових матеріалів і поверхні поршневих кілець для плазмового напилювання покриттів.

Збірник наукових праць молодих учених аспірантів та студентів.

Одеса: ОНАХТ, 2015. -.Т. 1.

Галушка В. В.,

ст. гр. М-41

Соколов О.Д.,

Маннапова О.В.

Оптимізація процесу плазмового напилювання покриттів на чавун поршневих кілець за міцністю зчеплення

Збірник наукових праць молодих учених аспірантів та студентів.

Одеса: ОНАХТ, 2015. -.Т. 1.

Артьоменкова  В.О.,

 ПЕ та НГ, 415 гр

Бутнару В.В.

ПЕ та НГ, 415 гр.

Розіна О.Ю.

Тестування програми для визначення потоку тепла сформованого у неоднорідному акустичному полі. Тези доповіді.

Матеріали конференції

«Еколого-енергетичні проблеми сучасності» , ОНАХТ,

Одеса, 2015

Нікітін І.Ю.,

ПЕ та НГ, 429 гр

Роганков В.Б.,

Розіна О.Ю

Розробка алгоритму для визначення швидкості дисипації  енергії рідини при кавітації у капілярному каналі. Тези доповіді.

Матеріали конференції

«Еколого-енергетичні проблеми сучасності»

ОНАХТ,

Одеса, 2015

 

Робота гуртків

 

Назва гуртка Керівник Кількість членів

Кількість заслуханих доповідей

Сучасні проблеми фізики проф. Сергєєва О.Є. 16 8
Нові конструкційні матеріали проф. Соколов О.Д. 7 3

 

 Участь у наукових студентських конференціях

 

Автор

(факультет, курс)

Керівник Найменування доповіді

Студ. 1- го курсу

ф-ту АЕКС і У

Петров О. М.

проф. Сергєєва О.Є. Термоелектричні термометри. Термопари і термостовпчики

Студ. 1- го курсу

ф-ту ТОП і ТД 

Кисса О. В.

проф. Сергєєва О.Є. П’єзоелектричні датчики і перетворювачі

Студ. 1- го курсу

ф-ту ТОП і ТД

Дунський С. М.

проф. Сергєєва О.Є. Резистивні та ємнісні сенсорні екрани

Студ. 1- го курсу

ф-ту АЕКС і У

Лисак О. І.

проф. Сергєєва О.Є. Волоконно-оптичний ППР сенсор

Студ. 1- го курсу

ф-ту ТОП і ТД

Бжезицький Д. І.

проф. Сергєєва О.Є. Напівпровідникові резистори

Студ. 1- го курсу

ф-ту ТОП і ТД

Полуденний В. В.

проф. Сергєєва О.Є. Випромінюючі діоди. Світлодіоди

Студ. 1 курсу

ф-ту ТВКП і Т

Олійник А. І.

асист. Ревенюк Т.А. Пакування на основі біоразлагаємих полімерів

Студ. 1 курсу

ф-ту ТВКП і Т

Селіванов І. Р.

асист. Ревенюк Т.А. Активне пакування харчових продуктів

Студ. 1 курсу

ф-ту ТЗХКВК і Б

Шевчук Д.

асист. Ревенюк Т.А. Полімерне пакування для хлібобулочних виробів

Студ. 4 курсу

ф-ту ТОП та ТД 

Галушко В. В.

доц. Ліщенко Н.В. Вплив жорсткості деталей на вібрацію при фрезеруванні

Студ. 4 курсу

ф-ту ТОП та ТД

Гангало Я.В.

доц. Ліщенко Н.В. Вплив режимів фрезерування на шіроховатость поверхні

Студ. 3 курсу

ф-ту ТЗХКВК і Б

Жиронкіна Д. С.

проф. Задорожний В.Г Використання амаранту в харчовій промисловості

Студ. 2 курсу

ф-ту ТЗХКВК і Б

Сандрост Є. В.

проф. Задорожний В.Г Методи отримання амарантової  олії

Студ. 1- го курсу

ф-ту ІТХРГіТБ

Галушко Ю. О.

проф. Федосов С. Н. Застосування ультразвуку в харчовій промисловості

Студ. 1- го курсу

ф-ту ІТХРГіТБ

Орлова К. В.

проф. Федосов С. Н. Цифрове телебачення

Студ. 1- го курсу

ф-ту ТЗХКВКіБ 

Кондратюк А. В.

проф. Федосов С. Н Істивне полімерне пакування

Студ. 1- го курсу

ф-ту ТЗХКВКіБ 

Яківчук Я. В.

проф. Федосов С. Н. Ефект Пельтьє і його застосування в техніці

Студ. 1- го курсу

ф-ту ТЗХКВКіБ 

Лищинська Ю.

проф. Федосов С. Н. Тепловізори. Принцип дії і застосування

Студ. 3 курсу

ф-ту ФІТ

Вінник. А. В.,

проф. Роганков В.Б

доц. Розіна О.Ю.

Визначення швидкості дисипації  енергії рідини при кавітації у капілярному каналі

Студ. 4 курсу

ф-ту ПЕ та НГ

Бутнару В.,

Артьомєнкова В.

доц. Розіна О.Ю. Використання акустичного поля спеціальної форми для керування потоком тепла в рідині

Студ. 5 курсу

ф-ту ФІТ

Даніленко С.А.

доц. Корнієнко Ю.К. Використання матеріалів сайту дистанційної освіти студентами стаціонарної форми навчання

Студ. 3 курсу

ф-ту ФІТ

Муніка О.С.

доц. Корнієнко Ю.К. Порівняльний аналіз платформ для дистанційного навчання

Студ. 1 курсу

ф-ту ПЕ та НГ

Артьоменкова В.,

Бутнару В.

доц. Розіна О.Ю. Тестування програми для визначення потоку тепла сформованого у неоднорідному акустичному полі

Студ. 4 курсу

ф-ту ПЕ та НГ

Нікітін І.Ю.

проф. Роганков В.Б

доц. Розіна О.Ю

Розробка алгоритму для визначення швидкості дисипації енергії рідини при кавітації у капілярному каналі