ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

До Одеської національної академії харчових технологій у 2016 році

priemnaya komissiya


    Провадження освітньої діяльності у Одеській національній академії харчових технологій (далі – ОНАХТ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АЕ № 636448 від 04.06.2015 р., термін дії ліцензії до 2025 року (в залежності від напрямів підготовки), та на підставі рішення Акредитаційної комісії України (протокол № 115 від 31.03.2015 р.)) та акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу.
    Правила прийому розроблені Приймальною комісією Одеської національної академії харчових технологій (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада2015 року за № 1351/27796.

Умови вступу