Навчальні дисципліни та програми

На кафедрі фізики і матеріалознавства викладаються наступні навчальні дисципліни:

 

Назва дисципліни

Всього годин 

Бакалаври
1. Загальна фізика 510
2. Фізика 4875
3. Фізичні основи сучасних інформаційних технологій 330
4. Інтелектуальна власність 480
5. Матеріалознавство 90
6. Метрологія i стандартизація 165
7. Технологія конструкційних матеріалів 510
8. Технологічні основи машинобудування 300
9. Технологія відновлення зношених деталей 90
10. Триботехніка 135